Pravo na povlačenje i uzorak obrasca za povlačenje

Pravo na odustajanje 1

A. Politika otkazivanja

Uvod

Potrošači imaju pravo na odustajanje sukladno sljedećim odredbama, pri čemu je potrošač svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati njihovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti:


Pravo na odustanak

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati (Guidone & Zielenski GbR, Carl-Orff-Weg 17, 79312 Emmendingen, Njemačka, Tel.: +49 1520 6397937, E-pošta: service@vita-aeterna.eu) putem znači jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.


Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim svih dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo) koji će biti vraćeni odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.

Robu morate vratiti ili predati nama odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na odustanak

Pravo na odustanak ne primjenjuju se na potrošače koji u trenutku sklapanja ugovora ne pripadaju državi članici Europske unije i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa dostave u trenutku sklapanja ugovora izvan Europske unije.
 

B. Obrazac za otkaz


Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

Na

Guidone & Zielenski GbR
Carl-Orff-Weg 17
79312 Emmendingen
Njemačka

E-mail: service@vita-aeterna.eu

Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)
________________________________________________________


________________________________________________________Naručeno na (*) ________________________ / primljeno u (*) _________________________________________________________________________________________
Ime potrošača

________________________________________________________
Adresa potrošača


________________________________________________________
Potpis potrošača (samo za papirnatu obavijest)


_________________________
Datum(*) Izbrišite ono što nije primjenjivo