Opći uvjeti poslovanja

 

Sadržaj


1.   djelokrug
2.   Sklapanje ugovora
3.   Pravo na odustanak
4.   Cijene i uvjeti plaćanja
5.   Uvjeti isporuke i slanja
6.   Zadržavanje vlasništva
7.   Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
8.   Mjerodavno pravo
9.   Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg


1.1 Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu „OU”) Guidone & Zielenski GbR (u daljnjem tekstu „Prodavatelj”) primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu „Kupac”) sklopi s Prodavateljem u pogledu prema uvjetima s kojima se Prodavatelj složio robu predstavljenu u njegovoj online trgovini. Ovime se protivi uključivanju kupčevih vlastitih odredbi i uvjeta, osim ako nije drugačije dogovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati niti njihovoj trgovačkoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.

1.3 Poduzetnik u smislu ovih Općih uvjeta je fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Sklapanje ugovora


2.1 Opisi proizvoda sadržani u internetskoj trgovini prodavatelja ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za davanje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za online narudžbu integriranog u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se završava proces naručivanja. Kupac ponudu može dostaviti prodavatelju i putem e-pošte, pošte ili telefona.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

     slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (fax ili e-mail), pri čemu je odlučujući primitak potvrde narudžbe od strane kupca, ili
     isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući primitak robe od strane kupca, ili
     tražeći od kupca da plati nakon narudžbe.

Ako postoji više od gore navedenih alternativa, ugovor je sklopljen u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa prva pojavi. Rok za prihvaćanje ponude počinje teći dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava istekom petog dana od dana slanja ponude. Ukoliko prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u navedenom roku, smatra se da je to odbio ponudu, zbog čega kupca više ne obvezuje njegova izjava namjere.

2.4 Prilikom podnošenja ponude putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, tekst ugovora prodavatelj pohranjuje nakon sklapanja ugovora i šalje kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail, faks ili pismo) nakon slanja narudžbe. . Nakon toga prodavatelj neće učiniti dostupnim tekst ugovora. Ako je kupac prije slanja narudžbe otvorio korisnički račun u internetskoj trgovini prodavatelja, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavatelja i kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unosom odgovarajuće podaci za prijavu.

2.5 Prije obvezujuće predaje narudžbe putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje otkrivanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija povećanja preglednika, koja povećava prikaz na ekranu. U sklopu procesa elektroničke narudžbe, kupac može korigirati svoje unose koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne na gumb koji završava proces narudžbe.

2.6 Za sklapanje ugovora dostupni su različiti jezici. Odabir određenog jezika prikazan je u online trgovini.

2.7 Obrada narudžbe i kontakt obično se odvijaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbe. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se poruke e-pošte koje šalje prodavatelj mogle primati na tu adresu. Konkretno, prilikom korištenja SPAM filtera, kupac mora osigurati da sve treće strane koje je prodavatelj ili prodavatelj ovlastio za obradu narudžbeneposlane e-poruke mogu se isporučiti.

3) Pravo na odustanak


3.1 Potrošači općenito imaju pravo na odustanak.

3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se pronaći u prodavateljevoj politici otkazivanja.

3.3 Pravo na odustajanje ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u trenutku sklapanja ugovora i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa dostave izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora. .

4) Cijene i uvjeti plaćanja


4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavatelja, navedene cijene su ukupne cijene i uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave koji mogu nastati bit će zasebno navedeni u opisu dotičnog proizvoda.

4.2 Za dostavu u zemlje izvan Europske unije u pojedinačnim slučajevima mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavatelj nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, primjerice, troškove prijenosa novca putem kreditnih institucija (npr. naknade za prijenos, tečajne pristojbe) ili uvozne carine ili poreze (npr. carine). Takvi troškovi mogu nastati u vezi s prijenosom novca čak i ako se isporuka ne odvija u zemlju izvan Europske unije, ali kupac vrši plaćanje iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcija(e) plaćanja bit će priopćena kupcu u online trgovini prodavatelja.

4.4 Ako je ugovoreno avansno plaćanje bankovnom doznakom, plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako su strane ugovorile kasniji datum dospijeća.

4.5 Ako odaberete način plaćanja "SOFORT", plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluga plaćanja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (u daljnjem tekstu "SOFORT"). Kako bi mogao platiti iznos fakture putem “SOFORT-a”, kupac mora imati aktiviran račun za online bankarstvo za sudjelovanje u “SOFORT-u”, identificirati se na odgovarajući način tijekom procesa plaćanja i potvrditi instrukciju za plaćanje “SOFORT-u”. Transakciju plaćanja izvršit će odmah nakon toga “SOFORT” i teretit će bankovni račun kupca. Dodatne informacije o načinu plaćanja “SOFORT” korisnik može pronaći na web stranici https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem usluge plaćanja "Klarna", plaćanje se obrađuje putem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (u daljnjem tekstu "Klarna"). Dodatne informacije i Klarnine uvjete i odredbe možete pronaći ovdje:

https://www.vita-aeterna.eu/de/info/Versand-und-Payment Conditions.html

5) Uvjeti isporuke i otpreme


5.1 Ako prodavatelj ponudi otpremu robe, isporuka će se izvršiti unutar područja isporuke koje je odredio prodavatelj na adresu dostave koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac će snositi razumne troškove koje je zbog toga imao prodavatelj. Ovo se ne odnosi na troškove dostave ako kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na otkazivanje. Ako kupac učinkovito iskoristi pravo na otkazivanje, troškovi povratne dostave podliježu odredbama navedenim u prodavateljevoj politici otkazivanja.

5.3 Ako kupac djeluje kao poduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi na kupca čim prodavatelj isporuči artikl špediteru, prijevozniku ili osobi ili instituciji koja je na drugi način ovlaštena za izvršiti pošiljku. Ako kupac nastupa kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe u pravilu se prenosi tek kada se roba preda kupcu ili osobi ovlaštenoj za primitak. Odstupajući od toga, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe, čak i za potrošače, prelazi na kupca čim prodavatelj isporuči artikl špediteru, prijevozniku ili osobi ili instituciji koja je na drugi način ovlaštena izvršiti otpremu, ako Kupac ovlasti špeditera, špeditera ili drugu osobu ili instituciju koja je određena za izvršenje pošiljke da izvrši pošiljku, a prodavatelj nije prethodno kupcu imenovao tu osobu ili instituciju.

5.4 Prodavatelj zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju neispravne ili nepravilne isporuke. Ovo se primjenjuje samo u slučaju da neisporuka nije odgovornost prodavatelja i da je prodavatelj poduzeo dužnu pozornost da s prodavateljem sklopi određenu transakciju pokrićam dobavljač je završio. Prodavatelj će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će biti odmah vraćena.

5.5 Samoprevoz nije moguć iz logističkih razloga.

6) Zadržavanje vlasništva


Ako prodavatelj izvrši avansna plaćanja, on zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve do isplate dugovane kupoprodajne cijene u cijelosti.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)


Osim ako nije drugačije navedeno u sljedećim propisima, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke. Iznimno od toga, za ugovore o isporuci robe vrijedi:

7.1 Ako kupac djeluje kao poduzetnik,

     prodavatelj ima izbor vrste dopunske činidbe;
     Za novu robu rok zastare za nedostatke je jedna godina od isporuke robe;
     Kod rabljene robe prava i zahtjevi zbog nedostataka su isključeni;
     Zastara ne počinje ponovno teći ako je izvršena zamjenska isporuka u okviru odgovornosti za nedostatke.

7.2 Gore regulirana ograničenja odgovornosti i skraćivanje rokova se ne primjenjuju

     za zahtjeve za naknadu štete i nadoknadu troškova od strane kupca,
     u slučaju da je prodavatelj prijevarom prikrio nedostatak,
     za robu koja je korištena za građevinu u skladu s uobičajenom uporabom i prouzročila je njezine nedostatke,
     za svaku obvezu prodavatelja da osigura ažuriranja za digitalne proizvode, u ugovorima o isporuci robe s digitalnim elementima.

7.3 Nadalje, za poduzetnike, zakonski rokovi zastare za bilo koji postojeći pravni regresni zahtjev ostaju nepromijenjeni.

7.4 Ako kupac djeluje kao trgovac u smislu § 1 HGB, podliježe poslovnoj obvezi da istraži i prijavi pritužbe u skladu sa § 377 HGB. Ako se kupac ne pridržava tamo propisanih obveza izvješćivanja, roba se smatra odobrenom.

7.5 Ukoliko kupac nastupa u ulozi potrošača, zamoljava se da isporučenu robu s evidentnim transportnim oštećenjima reklamira dostavljaču te da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac toga ne pridržava, to neće utjecati na njegove pravne ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Mjerodavno pravo


8.1 Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretnina. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo u mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

8.2 Nadalje, s obzirom na zakonsko pravo na odustajanje, ovaj izbor prava ne primjenjuje se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u trenutku sklapanja ugovora i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa za dostavu izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora.

9) Alternativno rješavanje sporova


9.1 Komisija EU nudi platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o online kupnji ili uslugama u koje je uključen potrošač.

9.2 Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

Obavijest o autorskim pravima: ove uvjete i odredbe izradili su specijalizirani odvjetnici IT odvjetničkog ureda i zaštićeni su autorskim pravima (https://www.it-recht-kanzlei.de)

Od: 21. studenog 2023., 19:09:53