Libri i së Vërtetës. Vëllimi 2 (Tom 2, język albański)